PIERWSZE SPOTKANIE


Klub Mikroprzedsiębiorców to inicjatywa Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu skierowana do osób, które dzięki bezzwrotnej dotacji przyznanej przez Urząd założyły własne firmy.

Głównym celem powstania i funkcjonowania Klubu jest doraźna pomoc oferowana młodym przedsiębiorcom w postaci konsultacji specjalistów i doradców, prelekcji, szkoleń oraz warsztatów tematycznie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ideą Klubu Mikroprzedsiębiorców jest również wzajemna współpraca i wymiana doświadczeń jego uczestników. Działania Klubu są przygotowywane w oparciu o doświadczenie i bazę organizacyjną Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości.

Pierwsze uroczyste spotkanie Klubu Mikroprzedsiębiorców, którego otwarcia dokonali Starosta Poznański i Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, odbyło się dnia 30 października 2007 roku z udziałem przedstawiciela Wydziału Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Poznania.

W programie znalazły się prezentacje wyniku badań dot. „Określenia perspektyw, oczekiwań i warunków dla powstania Klubu Mikroprzedsiębiorców", usług Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości oraz możliwości pozyskiwania środków finansowych na rozwój firmy.

Drugie spotkanie Klubu Mikroprzedsiębiorców odbyło się 13 grudnia 2007 roku pod hasłem „poznajmy się", Klubowicze dokonali prezentacji swoich firm uwzględniając w nich genezę powstania, dotychczasowe sukcesy oraz kierunki rozwoju. Spotkanie, dzięki uprzejmości Urzędu Miasta, zorganizowane zostało w Wydziale Działalności Gospodarczej z udziałem Kierownika Oddziału Wspierania Przedsiębiorczości, z którym Poznański Ośrodek Wspierania Przedsięborczości współpracuje w zakresie promocji i wspierania przedsiębiorczości.

powrót Drukuj Stworz PDF

Informacje o artykule

Redakcja: POWP
Data publikacji: 12.09.2013 20:50
Liczba wyświetleń: 1711


Powiat Poznański Poznań ODSWDG ZUS OIP IS Poznań Krajowa Izba Doradców Podatkowych o. wielkopolski UMWW WUP PARP WARP CEIDG PIG WIR KRAZ
OSTATNIO DODANE
 
iinfo