WARSZTATY - odbyły się


Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza na bezpłatne warsztaty: „Zatrudnianie cudzoziemców – oświadczenie o powierzaniu pracy cudzoziemcowi” 25.06.2018 r.

Celem warsztatu jest zapoznanie z obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. regulacją prawną dotyczącą powierzania cudzoziemcom pracy na podstawie oświadczeń oraz praktyczne przygotowanie do udziału w postępowaniu w tej sprawie. Warsztat przeznaczony jest dla osób bez żadnego doświadczenia związanego z zatrudnianiem cudzoziemców, a także dla tych, którzy poczynili już pierwsze kroki, chcą jednak uporządkować i uzupełnić swoją wiedzę.

 

Program:

 1. „Trzy filary” zgodnego z prawem powierzania pracy cudzoziemcom.
 1. Konsekwencje niezgodnego z prawem powierzania pracy cudzoziemcom.
 1. Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi:
 •  kto może pracować na podstawie oświadczenia,
 •  w jakich sektorach nie można zatrudniać na podstawie oświadczenia,
 •  przez jaki czas można pracować na podstawie oświadczenia,
 •  jakie elementy zawiera oświadczenie.
 1. Tytuły pobytowe wymagane w przypadku pracy na podstawie oświadczenia.
 1. Procedura wpisu oświadczenia do ewidencji:
 • jakie dokumenty należy przygotować,
 •  gdzie złożyć dokumenty,
 • kto jest stroną postępowania,
 • w jakim terminie sprawa powinna zostać załatwiona,
 • w jakiej formie następuje załatwienie sprawy.
 1. Odmowa wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń:
 •  jakie są powody odmowy wpisu,
 •  jaki środek prawny przysługuje pracodawcy w razie odmowy.
 1. Podjęcie pracy na podstawie oświadczenia:
 •  kiedy cudzoziemiec może podjąć pracę na podstawie oświadczenia,
 •  jakie szczególne obowiązki ma pracodawca w związku z podjęciem pracy przez cudzoziemca oraz w razie gdy, do podjęcia nie doszło,
 • co zrobić w razie planowanej zmiany warunków pracy lub stanowiska cudzoziemca.
 1. Kontynuacja powierzenia pracy po wykorzystaniu oświadczenia:
 •  na jakiej podstawie cudzoziemiec może kontynuować pracę, gdy wykorzysta maksymalny okres pracy na podstawie oświadczenia,
 •  czy w okresie oczekiwania na wydanie nowego tytułu uprawniającego do wykonywania pracy cudzoziemiec może pracować.

 

Termin: 25 czerwca 2018 r. (poniedziałek) 

Warsztaty odbędą się w siedzibie Ośrodka w godz. 16.30 - 20.30. 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajeciach, proszone są o zgłoszenia osobiste w siedzibieOśrodka (ul. Klasztorna 16), telefonicznie pod numerem telefonu 61 853 21 86 lub pocztą elektroniczną  info@powp.poznan.pl

powrót Drukuj Stworz PDF

Informacje o artykule

Redakcja: POWP
Data publikacji: 30.05.2018 09:30
Liczba wyświetleń: 409


Powiat Poznański Poznań ODSWDG ZUS OIP IS Poznań Krajowa Izba Doradców Podatkowych o. wielkopolski UMWW WUP PARP WARP CEIDG PIG WIR KRAZ
OSTATNIO DODANE
 
iinfo